BIOTIP® | Interplan ekološki inženjering

biotip

 

BIOTIP®

Kapacitet uređaja: od 50 do 3500 ES (ekvivalentnih stanovnika), za veće kapacitete moguća ugradnja 3 uređaja BIOTIP pa je najveći kapacitet 10.500 ES
Namjena: za hotele, apartmane, restorane, škole, bolnice, naselja, općine, gradove, industriju itd.
* BEZ POTREBE PRIMARNMOG TALOŽNIKA I EVAKUACIJE PRIMARNOG MULJA

BIOTIP® je tipski uređaj za potpuno biološko pročišćavanje otpadnih voda iz manjih naselja, hotela, odmarališta, vojarni, kampova, škola, prehrambene industrije i sl.

Stupanj pročišćavanja je više od 95%  razgradnje organske tvari, a po zahtjevu se može izvesti i postupak sa dodatnim uklanjanjem dušika i fosfora. Rad uređaja je potpuno automatiziran s minimalnim troškovima pogona i održavanja.

Uređaj se izvodi kao ukopani kružni bazen prekriven nagaznom rešetkom, smješten na smjeru kanalizacije kada nema potrebe izvođenja crpne stanice. Na uređaju nema pokretnih dijelova (puhalo i elektro ormarić su smješteni u posebnoj prostoriji) radi čega je trajnost neograničena, a  svi materijali su otporni na agresivne medije.

 

BIOTIP® je tipski uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda koji se koristi za biološko pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda manjih naselja i pojedinačnih objekata za opterećenje do 3500 ekvivalentnih stanovnika. Uređaj BIOTIP® čini aeracijski bazen okruglog oblika u kojemu se nalazi sekundarni taložnik sa preljevnim križem, zračna “mamut” crpka, aeratori i razvodni cjevovod zraka. Bazen je pokriven nagaznom rešetkom koja se oslanja na nosive profile. Za pogon kompletnog uređaja koristi se komprimirani zrak koji se dobavlja uz pomoć niskotlačnih kompresora koji su smješteni u posebnoj prostoriji gdje se nalazi i elektrokomandni ormarić. Svježa otpadna voda ulazi u aeracijski bazen gravitacijom ili uz pomoć crpki iz crpnog bazena. U otpadnu vodu se intenzivno upuhuje komprimirani zrak kroz membranske aeratore koji stvaraju fine mjehuriće. Svježa otpadna voda se miješa sa finim mjehurićima zraka, a kisik iz zraka se otapa u vodi. Iz sekundarnog taložnika se mamut crpkom povremeno u aeracijski bazen prebacuje i “aktivni” mulj kojega čine flokule mikroorganizama (bakterije, alge, protozoe). Mikroorganizmi za svoj život trebaju hranu i kisik. Hranu uzimaju iz otpadne vode (organske tvari) i na taj način je pročišćavaju, a kisik dobivaju iz zraka koji se upuhuje u vodu. Mješavina otpadne vode, mjehurića zraka i mikroorganizama prelazi u sekundarni taložnik gdje se aktivni mulj odvaja od izbistrene vode koja odlazi u preljev. Aktivni mulj se ponovo vraća u aeracijski bazen i time se proces kontinuirano obnavlja. Izbistrena i biološki pročišćena voda odlazi u recipijent. Nakon određenog vremena dio mikroorganizama ugiba i stvara se biomasa čija koncentracija u otpadnoj vodi se povećava. Međutim, proces je tako dimenzioniran da se ta biomasa dodatno oksidira i mineralizira (extended aeration) i proces se vodi do faze endogene respiracije. Time se smanjuje volumen viška mulja i potreba izvlačenja viška mulja se produžuje na duže vrijeme.  U praksi, izvlačenje viška mulja se vrši jedanput u 6 mjeseci do 2 godine. Izlazna voda ima manje od 25 mg (BPK5)/l što čini stupanj pročišćavanja veći od 95% razgradnje organske tvari. To se postiže dimenzioniranjem aeracijskog bazena na opterećenje volumena manje od 0,2 kg (BPK5)/m3,d, zadržavanjem vode u sekundarnom taložniku većem od 4 sata i unošenjem kisika od najmanje 3,0kg O2/kg (BPK5). Izlazna voda zadovoljava uvjete za ispuštanje u prirodni prijemnik II kategorije.

 

 

Primjeri rezultata izlazne vode iz pojedinih uređaja BIOTIP®

  BIOTIP® 1000 ES  OTOČEC BIOTIP® 800 ES  KOBILJE BIOTIP® 250 ES  GRABOVAC BIOTIP® 1300 ES  KAMP BECHTEL BIOTIP® 150 ES  DOM MIRKOVEC BIOTIP® 2.500 MAČVA.MITR. BIOTIP® 150 ES  OMCO
BPK5 ULAZ 350 mg/l 740 mg/l 1400 mg/l nepoznat 920 mg/l 703 mg/l 290 mg/l
BPK5 IZLAZ 6 mg/l 8 mg/l 4 mg/l 5 mg/l 7 mg/l 15,4 mg/l 3 mg/l
KPK ULAZ 990 mg/l 1070 mg/l 2251 mg/l nepoznat 168 mg/l 832 mg/l 560 mg/l
KPK IZLAZ 31 mg/l 30 mg/l 24 mg/l 46 mg/l 6,7 mg/l 20 mg/l 14 mg/l
% UČINAK 98% 98% 99% 99% 98% 99%

 

GALERIJA