BIOTIP® sept | Interplan ekološki inženjering

 

BIOTIP® sept

Kapacitet uređaja: od 3 ES (ekvivalentnih stanovnika)
Namjena: preuređenje postojećih septičkih ili sabirnih jama te vodosprema u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA I EVAKUACIJE PRIMARNOG MULJA

Postojeće septičke ili sabirne jame moguće je vrlo efikasno pretvoriti u uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda. Jedini uvjet za takvo preuređenje da je postojeći objekt vodonepropustan, da ima dovoljnu efikasnu dubinu kao i sam volumen tj. volumen vode koji bi se mogao nalaziti u takvom objektu. Također takav objekt mora biti prazan i očišćen.

Prije same izrade ponude potrebno je da se dostavi nacrt postojećeg objekta kako bi se mogao napraviti efikasna tehnološka shema i proračun. Jama mora biti vodonepropusna, dovoljnih dimezija, čista i prazna.

GALERIJA SLIKA – POSTAVLJENI UREĐAJI