BIOTIP® parking | Interplan ekološki inženjering

 

BIOTIP® parking

Kapacitet uređaja: od 5 do 800 ES (ekvivalentnih stanovnika)
Namjena: za objekte gdje je uređaj smješten u parkirališta ili kolne površine
*BEZ PRIMARNMOG TALOŽNIKA I EVAKUACIJE PRIMARNOG MULJA

Tipski uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda BIOTIP parking koristi se za biološko pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda pojedinačnih objekata za opterećenje od 5 – 800 ES (ekvivalentnih stanovnika). Uređaj je prilagođen za montažu u parkirališna mjesta ili sl. te teško dostupnim mjestima. Uređaj BIOTIP parking potpuno je ukopan u teren, a na vrhu uređaja nalaze se metalni poklopci kako bi se moglo lako pristupiti uređaju. Kod uređaja većih kapaciteta poprečno se postavljaju nosivi I čelični profili na koje se postavlja gornja betonska ploča.