BIOTIP® max | Interplan ekološki inženjering

biotip_max

 

BIOTIP® max

Kapacitet uređaja: od 3.000 do 50.000 ES (ekvivalentnih stanovnika)
Namjena: za općine, naselja, gradove, industriju

BIOTIP max je suvremeni konvencionalni uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda. Proces pročišćavanja je s povratom ili bez povrata aktivnog mulja. Aeracija ja izvedena ” aeracijskim granama ” koji    osiguravaju dobro promješavanje svih dijelova bioaeracijskih bazena. Osnovni objekti na uređaju BIOTIP max su: prostor za smještaj postrojenja za fino mehaničko pročišćavanje otpadne vode, bazeni za dodatnu denitrifikaciju, bioaeracijski bazeni, sekundarne taložnice, skladište – ugušćivač mulja, prostor za smještaj strojne dehidracije mulja, kanal za postavljanje mjerne opreme.

OPIS TEHNOLOGIJE UREĐAJA BIOTIP max

Svježa otpadna voda ulazi u kompaktno postrojenje za mehaničko pročišćavanje vode gdje se uklanjaju krute tvari, pijesak i mast koji se odlažu u komunalne kontejnere. Mehanički pročišćena voda dolazi u bazene za dodatnu denitrifikaciju gdje se voda intenzivno miješa u anoksičnim uvjetima nakon čega prelazi u aeracijski bazen u kojem je smješten aeracijski sistem.  U otpadnu vodu se intenzivno upuhuje komprimirani zrak kroz membranske aeratore koji stvaraju fine mjehuriće zraka. Svježa otpadna voda se miješa sa finim mjehurićima zraka, a kisik iz zraka se otapa u vodi. Mješavina otpadne vode, mjehurića zraka i mikroorganizama prelazi u sekundarni taložnik gdje se aktivni mulj odvaja od izbistrene vode koja odlazi u preljev. Iz sekundarnog taložnika se pomoću pumpi u aeracijski bazen prebacuje i istaloženi “aktivni” mulj kojega čine flokule mikroorganizama (bakterije, alge, protozoe). Mikroorganizmi za svoj život trebaju hranu i kisik. Hranu uzimaju iz otpadne vode (organske tvari) i na taj način je pročišćavaju, a kisik dobivaju iz zraka koji se upuhuje u vodu. Aktivni mulj se ponovo vraća u aeracijski bazen i time se proces kontinuirano obnavlja. Izbistrena i biološki pročišćena voda odlazi u kontrolno mjerno okno i dalje u recipijent. Nakon određenog vremena dio mikroorganizama ugiba i stvara se inertna biomasa čija koncentracija u otpadnoj vodi se povećava. Međutim, proces je tako dimenzioniran da se ta biomasa dodatno oksidira i mineralizira (extended aeration) i proces se vodi do faze endogene respiracije. Time se smanjuje volumen viška mulja i potreba izvlačenja i dehidriranja viška mulja se produžuje na duže vrijeme. Izlazna voda ima manje od 25mg (BPK5)/l što čini stupanj pročišćavanja veći od 95% razgradnje organske tvari. To se postiže dimenzioniranjem aeracijskog bazena na opterećenje volumena manje od 0,25 kg (BPK5)/m3,d, zadržavanjem vode u sekundarnom taložniku većem od 4 sata i unošenjem kisika od najmanje 2,5 kg O2/kg (BPK5). Izlazna voda zadovoljava: (BPK5)  manje od 25 mg O2 /l, KPK manje od 125 mg O2 /l, nerazgradive tvari manje od 35 mg /l, ukupni fosfor manje od 2 mg P/l, ukupni dušik manje od 15 mg N/l.

GALERIJA SLIKA – POSTAVLJENI UREĐAJI