BIOTIP® kup | Interplan ekološki inženjering

biotip_kup

 

BIOTIP® kup

Kapacitet uređaja: od 4 do 30 ES (ekvivalentnih stanovnika)
Namjena: za obiteljske kuće, apartmane, benzinske crpke, pansione, granične prijelaze
* BEZ PRIMARNOG TALOŽNIKA I EVAKUACIJE PRIMARNOG MULJA

Kućni uređaj za pročišćavanje (KUP) svojom veličinom, konstrukcijom i tehnologijom spada u tzv. “predizvedene mehaničko-biološki vođene kućne uređaje”. Ovo su plastični uređaji sa aeracijskim sistemom tipa “lagani balon”, sa načinom rada sa biomasom malog opterećenja, denitrifikacijom (uklanjanje dušika), aeracijom i aerobnom stabilizacijom viška mulja. ređaj je izveden kao plastični vodonepropusni bazen podijeljen na dijelove prema zasebnim mehaničko-biološkim cjelinama u kojima se odvijaju faze pročišćavanja otpadnih voda. U bazenu se nalaze ulazna košara, sustav aeracije koji se sastoji od razvoda zraka, aeratora i zračne pumpe. Svi metalni dijelovi su površinski zaštićeni ili izrađeni od nehrđajućeg čelika. Bazen je izrađen od ekstrudiranih ploča od polipropilena koje su međusobno spojene zavarivanjem. Bazen je cilindričnog oblika, a sa vanjske strane se nalaze prstenovi za ojačanje. Konstrukcija bazena napravljena je tako da on može podnijeti okolni pritisak tla bez dodatnih konstrukcijskih ili statičkih mjera. Ulazna košara je lako uklonjiva perforirana košara koja se nalazi na ulazu u uređaj. Hidraulički i zračni sustav su strojno izrađeni sustavi uređaja. Hidraulični sustav je izrađen od polipropilenskih cijevi i nalazi se na okviru bazena. Ovaj sustav omogućuje automatsku cirkulaciju vode i mulja. Zračni sustav se sastoji od puhala, razvoda zraka i aeratora. Puhalo je smješteno izvan samog uređaja, obično na suhom mjestu u objektu (garaža, kotlovnica, podrum i sl.). Puhalo radi bez podmazivanja uljem, sa malom potrošnjom el. energije i minimalnim nivoom buke. Puhalo je jedini električno pogonjeni uređaj na uređaju za pročišćavanje. Za njegov pogon potrebna je utičnica 230V/50 Hz zaštićena od prskanja vodom.

 

Otpadna voda se preko kanalizacijskog sustava dovodi do ulazne košare koja se nalazi u uređaju. Ovdje se usitnjuju krupne čestice. Nakon toga otpadna voda prolazi ispod pregradne stijene u dio za aeraciju. Ovdje se nalaze aeratori a aerirana voda odlazi u završni taložnik. U taložniku se pročišćena voda odvaja od bioaktivnog mulja. Pročišćena voda preko izlazne cijevi odlazi iz uređaja, a aktivni mulj se pomoću mamut pumpe vraća u aeraciju.

Montaža uređaja

Za postavljanje uređaja potrebno je imati prethodno iskopanu jamu odgovarajućih dimenzija ovisno o veličini uređaja. Osim toga potrebno je predvidjeti mjesto za postavljanje puhala najviše 10 mod uređaja. Za testiranje i početni rad uređaja potrebno je osigurati dovoljnu količinu čiste vode za prvo punjenje uređaja.

 

GALERIJA SLIKA – POSTAVLJENI UREĐAJI