BIOTIP® kompakt | Interplan ekološki inženjering

biotip_kompakt

 

BIOTIP® kompakt

Kapacitet uređaja: od 5 do 10.000 ES (ekvivalentnih stanovnika)
Namjena: za benzinske servise, apartmane, pansione, hotele,auto kampove trgovačke centre, granične prijelaze itd.
*Moguća ugradnja na parkirališta.

Tipski uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda BIOTIP kompakt koristi se za biološko pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za opterećenje od 20 – 10.000ES (ekvivalentnih stanovnika).  Uređaj je kompletno izveden iz armiranog vodonepropusnog betona. Za pogon kompletnog uređaja koristi se komprimirani zrak koji se dobavlja uz pomoć niskotlačnih kompresora. Izlazna voda ima manje od 20 mg (BPK5)/l što čini stupanj pročišćavanja veći od 95% razgradnje organske tvari. To se postiže dimenzioniranjem aeracijskog bazena na opterećenje volumena manje od 0,2 kg (BPK5)/m3,d, zadržavanjem vode u sekundarnom taložniku većem od 4 sata i unošenjem kisika od najmanje 2,5 kg O2/kg (BPK5). Izlazna voda zadovoljava uvjete za ispuštanje u prirodni prijemnik II ili I kategorije. Objekt može biti ukopan, poluukopan ili nadzemni. Uređaj je prilagođen sezonskom radu (hoteli, kampovi i sl.) te bpromijenivim hidrauličkim opterećenjima.

01 TEHNOLOŠKA SHEMA zracna resetka procicena voda

Na ulazu u bioaeracijski bazen montira se zračna košara koja zaustavlja sav nerazgradivi otpad. Moguća je na ulazu ugradnja i vertikalnog ili kosog pužnog sita. U bazen za dodatnu denitrifikaciju dolazi mehanički pročišćena sirova otpadna voda, povratni aktivni mulj iz sekundarnog taložnika i biomasa iz bioaeracijskog bazena. U bazenu vlada anoksično stanje. Biomasa u bazenu uzima nužni kisik iz nitrata (NO4) čime nastaju novi spojevi tj. nitrati se pretvaraju u nitrite (NO3), a nitriti se dalje razgrađuju u elementarni kisik i dušik. Dušik je u plinovitom stanju, te preko površine bazena odlazi u atmosferu, čime se iz otpadne vode uklanja dušik. U otpadnu vodu se intenzivno upuhuje komprimirani zrak kroz membranske aeratore koji stvaraju fine mjehuriće. Svježa otpadna voda se miješa sa finim mjehurićima zraka, a kisik iz zraka se otapa u vodi. Iz sekundarnog taložnika se mamut crpkom povremeno u aeracijski bazen prebacuje i “aktivni” mulj kojega čine flokule mikroorganizama (bakterije, alge, protozoe). Mikroorganizmi za svoj život trebaju hranu i kisik. Hranu uzimaju iz otpadne vode (organske tvari) i na taj način je pročišćavaju, a kisik dobivaju iz zraka koji se upuhuje u vodu. Mješavina otpadne vode, mjehurića zraka i mikroorganizama prelazi u sekundarni taložnik gdje se aktivni mulj odvaja od izbistrene vode koja odlazi u preljev. Aktivni mulj se ponovo vraća u bazen za dodatnu denitrifikaciju i time se proces kontinuirano obnavlja. Izbistrena i biološki pročišćena voda ispušta se gravitacijskim cjevovodom u recipijent.

Tipski uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda BIOTIP kompakt koristi se za biološko pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda je pogodan za pročišćavanje otpadnih voda turističkih objekata i objekata gdje su promjenjiva hidraulička opterećenja.

GALERIJA SLIKA – POSTAVLJENI UREĐAJI