BIOTIP® ind | Interplan ekološki inženjering

 

BIOTIP® ind

Kapacitet uređaja: za male i velike količine industrijske otpadne vode
Namjena: predtretman i biološko pročišćavanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda

Uređaj za predtretman ili kombinacija sa biološkim pročišćavanje otpadnih voda BIOTIP ind koristi se za pročišćavanje otpadnih voda industrijskih otpadnih voda.  Predtretman se koristi kada su zahtjevi da se pročišćena voda može ispuštati u sustav javne odvodnje, a biološko pročišćavanje zajedno sa predtretmanom je potrebno kada je zahtjev da se pročišćena voda može ispuštati u recipijent II kategorije.

Industrijske otpadne vode nastaju industrijskim pogonima nakon upotrebe vode u procesu proizvodnje, kao i prilikom pranja strojeva, spremnika, uređaja i dr. Ove vode mogu biti i uvjetno čiste, kada se upuštaju direktno u recipijent ili atmosfersku kanalizaciju. Kod kemijske i metaloprerađivačke industrije prevladavaju zagađenja mineralnog porijekla. Kod tekstilne, prehrambene, kožarske, industrije papira i sl. zagađenja su pretežno organskog porijekla. Kod zajedničkog pročišćavanja sanitarnih i industrijskih voda postiže se mješavina koja se dobro biološki pročišćava, ukoliko nisu prisutne toksične tvari, kao npr. teški metali, cijanidi, razni otrovi,. Količina i kvaliteta otpadnih voda industrije zavisni su od tehnološkog procesa proizvodnje i mijenjaju se tokom dana, što je manje izraženo kod sanitarnih voda.