BIOKONTEJNER® | Interplan ekološki inženjering

biokontejner

 

BIOKONTEJNER®

Kapacitet uređaja: od 5 do 1.000 ES (ekvivalentnih stanovnika)
Namjena: za objekte i naselja koji se namjeravaju seliti, npr. radnička naselja

Uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda za opterećenje do 1000 ekvivalentnih stanovnika izveden u standardnom kontejneru duljine 2 do12 m. Za veće kapacitete moguća je ugradnja dva ili više kontejnera. U BIOKONTEJNERU se postiže visoki stupanj pročišćavanja uz minimalne troškove. Rad uređaja je automatski bez potrebe stalnog nadzora. BIOKONTEJNER se dovozi kompletno opremljen na mjesto montaže, postavlja na jednostavne temelje i priključuje na kanalizaciju i elektro energiju. Pogodan za gradilišta i privremene objekte. Moguća ukopana ili poluukopana izvedba.

OPIS RADA

Biološki blok BIOKONTEJNERA je izveden iz dvije komore: aeracijskog bazena i sekundarnog taložnika. U aeracijskom bazenu se nalazi oprema za aeraciju otpadne vode i to razvodni cjevovod sa ručnim slavinama, vertikalne cijevi za razvod zraka do aeratora i gumeno-membranski aeratori.  Aeracijski bazen je povezan sa sekundarnim taložnikom spojnim cijevima, čime aeracijski bazen i taložnik čine spojene posude. U dvije komore sakundarnog taložnika nalaze se osim spojnih cijevi i dvije mamut (zračne) pumpe, preljevni kanal i izlazna cijev.

Ulaskom otpadne vode u aeracijski bazen otpadna voda se intenzivno aerira i miješa sa aktivnim muljem koji mamut pumpe vraćaju iz taložnika. U toj fazi rada prisutni mikroorganizmi iz otpadne vode koriste organsku tvar iz otpadne vode kao svoju hranu (i na taj način je pročišćavaju) dok kisik potreban za život uzimaju iz zraka koji se upuhuje u vodu. Mješavina otpadne vode i aktivnog mulja (mikroorganizama) putem spojenih posuda prelazi kroz spojnu cijev u taložnik gdje se dovršava proces pročišćavanja, aktivni mulj se taloži u konusni dio taložnika, a izbistrena voda se izdiže prema gore i preko nazubljenog preljeva odlazi u izlaznu cijev. Istaloženi aktivni mulj se pomoću mamut pumpe pogonjene zrakom vraća u aeracijski bazen u određenim vremenskim  Izbistrena voda preko nazubljenog preljeva odlazi u izlaznu cijev.

biokontejner SHEMA

 
GALERIJA SLIKA – POSTAVLJENI UREĐAJI